Premises en Sant Antoni

€ 850 000
Avinguda de Mistral, 08015 Barcelona (Barcelona), España
29 Views
  • Locale
  • Buy
  • Ref: V3451

Description

V3451 EXCLUSIVA APIALIA Local comercial a peu de carrer situat en finca construïda el 1910, a Gran via de les Corts Catalanes, 476, una de les princip ...als artèries de Barcelona. Se situa en el tram comprès entre carrer Calàbria i carrer Viladomat, en zona de gran activitat comercial. El local es localitza al barri de Sant Antoni de districte de l´Eixample, en ple centre de Barcelona. Està envoltat de molts llocs d´interès com El Mercat de Sant Antoni, Plaça Espanya i el centre comercial de Les Arenes. Compta amb una superfície de 830 m2 ÚTILS i disposa d´una façana d´uns 4m amb 2 portes d´accés (una d´elles habilitada com a sortida d´emergència). El local es divideix en 2 plantes comunicades entre si mitjançant escales d´obra: -Planta baixa de forma rectangular de 415 m2. Es distribueix en: Una zona de recepció amb passadís amb guarda-roba, una sala amb barra, dues estances, banys i finalment una àrea diàfana on trobem una segona barra i la sortida a un petit pati interior. Disposa de sortida d´emergència. -Planta soterrani a reformar que ocupa una superfície de 415m2. El local està equipat amb persiana enrotllable metàl·lica, terra de ceràmica, fals sostre registrable, instal·lació elèctrica i aire condicionat amb bomba de calor i fred. Envoltat de comerços, serveis i molt ben comunicat mitjançant transport públic: Metro L1-Rocafort, L3-Plaça Espanya i L2-Sant Antoni, estació de ferrocarrils de Catalunya a Plaça Espanya, diversos autobusos: 52, H12, V9, H16 i D40 Preu venda: 850.000 € . . V3451 EXCLUSIVA APIALIA Local comercial a pie de calle ubicado en finca construida en 1910, en Gran via de Les Corts Catalanes, 476, una de las principales arterias de Barcelona. Se sitúa en el tramo comprendido entre calle Calabria y calle Viladomat, en zona de gran actividad comercial. El local se localiza en el barrio de Sant Antoni del distrito de l’Eixample, en pleno centro de Barcelona. Está rodeado de muchos lugares de interés como El Mercat de Sant Antoni, Plaza España y el centro comercial de Las Arenas. Cuenta con una superficie de 830 m2 ÚTILES y dispone de una fachada de unos 4m con 2 puertas de acceso (una de ellas habilitada como salida de emergencia). El local se divide en 2 plantas comunicadas entre si mediante escaleras de obra: -Planta baja de forma rectangular de 415 m2. Se distribuye en: Una zona de recepción con pasillo con guardarropa, una sala con barra, dos estancias, baños y finalmente una área diáfana donde encontramos una segunda barra y la salida a un pequeño patio interior. Dispone de salida de emergencia. -Planta sótano a reformar que ocupa una superficie de 415m2. El local está equipado con persiana enrollable metálica, suelo de cerámica, falso techo registrable, instalación eléctrica y aire acondicionado con bomba de calor y frío. Rodeado de comercios, servicios y muy buenas conexiones mediante transporte público: Metro L1-Rocafort, L3-Plaza España y L2-Sant Antoni, estación de ferrocarriles de Catalunya en Plaza España, varios autobuses: 52, H12, V9, H16 y D40 Precio venta: 850.000€ . . V3451 EXCLUSIVE APIALIA Commercial premises at street level located on a farm built in 1910, in Gran via de Les Corts Catalanes, 476, one of the main arteries of Barcelona. It is located in the section between Calabria street and Viladomat street, in an area of ​​great commercial activity. The place is located in the Sant Antoni neighborhood of the Eixample district, in the heart of Barcelona. It is surrounded by many places of interest such as El Mercat de Sant Antoni, Plaza España and the commercial center of Las Arenas. It has an area of ​​830 m2 USEFUL and has a facade of about 4m with 2 access doors (one of them enabled as an emergency exit). The premises are divided into 2 floors connected by building stairs: -Ground floor of a rectangular shape of 415 m2. It is distributed in: A reception area with a hallway with a wardrobe, a room with a bar, two rooms, bathrooms and finally an open area where we find a second bar and the exit to a small interior patio. It has an emergency exit. -Basement floor to reform that occupies an area of ​​415m2. The place is equipped with a metal roller shutter, ceramic floor, false ceiling, electrical installation and air conditioning with heat and cold pump. Surrounded by shops, services and very good connections by public transport: Metro L1-Rocafort, L3-Plaza España and L2-Sant Antoni, Catalunya railway station in Plaza España, several buses: 52, H12, V9, H16 and D40 Price sale: € 850,000 . . V3451 EXCLUSIVE APIALIA Local commercial au niveau de la rue situé dans une ferme construite en 1910, à Gran via de Les Corts Catalanes, 476, l´une des principales artères de Barcelone. Il est situé dans la section entre la rue Calabre et la rue Viladomat, dans une zone de grande activité commerciale. L´endroit est situé dans le quartier de Sant Antoni du quartier de l´Eixample, au cœur de Barcelone. Il est entouré de nombreux sites d´intérêt tels que El Mercat de Sant Antoni, la Plaza España et le centre commercial de Las Arenas. Il a une superficie de 830 m2 UTILE et a une façade d´environ 4m avec 2 portes d´accès (l´une d´elles activée comme sortie de secours). Les locaux sont divisés en 2 étages reliés par des escaliers de construction: -Rez-de-chaussée de forme rectangulaire de 415 m2. Il est distribué dans: Un espace de réception avec un couloir avec une armoire, une chambre avec un bar, deux chambres, des salles de bains et enfin une aire ouverte où l´on trouve un deuxième bar et la sortie sur un petit patio intérieur. Il a une issue de secours. -Sous-sol à réformer qui occupe une superficie de 415m2. L´endroit est équipé d´un volet roulant en métal, sol en céramique, faux plafond, installation électrique et climatisation avec pompe à chaleur et froid. Entouré de commerces, de services et de très bonnes liaisons en transports en commun: Métro L1-Rocafort, L3-Plaza España et L2-Sant Antoni, gare de Catalunya sur la Plaza España, plusieurs bus: 52, H12, V9, H16 et D40 Prix de vente: 850 000 € Show more

Features

Main Info

Bathroom count: 1
Built area: 894

Certificates

Consumption:
F
39 KW h/m² Emission: G 218 Kg CO₂/m²

Location

Contact the advertiser