Planta baja en Centre - Barri Vell

€ 2 100 000
Carrer Perill, 17001 Gerona (Gerona), España
35 Views
  • Ground floor
  • Buy
  • Ref: V3269

Description

V3269 GIRONA BARRI VELL . El Palau Salieti (o dit también casa Audouard) és un casal d´el segle XIV, reformada l´any 1911 per Rafael Masó i reformada ...Altre cop paper Coronel Weowedowsky, (propietari, fundador i arquitecte de l´Castell de Cap Roig, a Calella de Palafrugell) per Encàrrec dels actuals Propietaris, forma part de l´Inventari de l´Patrimoni Arquitectònic de Catalunya És comercialitza la planta noble de l´palau, de més de 400m², més 1 jardí d´estil romàntic catalogat de 240 m². AQUESTA planta està dividida en un habitatge completament reformat, actualment arrendat a una empresa turística, amb entrada independent i separada de l´habitatge principal. La resta és l´Habitatge principal amb su jardí i el magatzem amb plaça d´aparcament. Consta de 3 dormitoris dobles, grans i 3 banys, cuina modernista, vestíbul d´entrada, despatx / biblioteca amb vitralls Centenaris, sala noble de 6,5 m. d´Alçada amb altell i gran Xemeneia, distribuïdor, menjador, galeria envidriada, sala d´estar amb Xemeneia i jardí catalogat, on hi ha 1 porxo, 1 garatge i 1 magatzem. Compta amb acabats originals i, Malgrat ser perfectament habitable, li caldria renovar Instal·lacions i banys, a banda d´un Rentat de cara general. És una OPORTUNITAT única per adquirir un dels Últims palaus / museus Històrics de la ciutat i projectar-hi una reforma segons projecte personal per convertir-ho en una de les més Exclusives propietats de Girona. Trobareu més informació i Enllaços al web: palausalieti. blogspot. com. Preu venda: 2.100.000€ . . V3269 GIRONA BARRI VELL . El Palau Salieti (o dit també casa Audouard) és un casal del segle XIV, reformada l’any 1911 per Rafael Masó i reformada altre cop pel Coronel Weowedowsky, (propietari, fundador i arquitecte del Castell del Cap Roig, a Calella de Palafrugell) per encàrrec dels actuals propietaris, Forma part de l´Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya Es comercialitza la planta noble del palau, de més de 400m², més un jardí d’estil romàntic catalogat de 240 m². Aquesta planta està dividida en un habitatge completament reformat, actualment arrendat a una empresa turística, amb entrada independent i separada de l’habitatge principal. La resta és l´habitatge principal amb el seu jardí i el magatzem amb plaça d’aparcament. Consta de 3 dormitoris dobles, grans i 3 banys, cuina modernista, hall d’entrada, despatx/biblioteca amb vitralls centenaris, sala noble de 6,5 m. d’alçada amb altell i gran xemeneia, distribuïdor, menjador, galeria envidriada, sala d´estar amb xemeneia i jardí catalogat, on hi ha un porxo, un garatge i un magatzem. Compta amb acabats originals i, malgrat ser perfectament habitable, li caldria renovar instal·lacions i banys, a banda d´un rentat de cara general. És una oportunitat única per adquirir un dels últims palaus/museus històrics de la ciutat i projectar-hi una reforma segons projecte personal per convertir-lo en una de les més exclusives propietats de Girona. Trobareu més informació i enllaços a la web: palausalieti. blogspot. com . Precio venta: 2.100.000€ . . V3269 GIRONA BARRI VELL. The Palau Salieti (or also the Audouard house) is a mansion of the XIV century, renovated in 1911 by Rafael Masó and renovated by Coronel Weowedowsky, (owner, founder and architect of Castell del Cap Roig, a Calella de Palafrugell) per encàrrec of the current owners, It is part of the Inventory of the Architectural Heritage of Catalonia. The noble floor of the palau, over 400m², plus a 240m² romantic catalog style garden is commercialized. This floor is divided into a completely reformed habitat, currently rented to a tourist company, with an independent entrance and separate from the main room. The remainder is the main habitat with the seu garden and the magatzem with the plaça d’aparcament. It consists of 3 double bedrooms, large and 3 bathrooms, modernist kitchen, entrance hall, despatx / library with centenaris vitralls, 6.5 m noble room. d’alçada with altell and great xemeneia, distributor, seller, envied gallery, living room with xemeneia and catalog garden, on hi has a porxo, a garatge and a magatzem. Compta with original finishes and, badly to be perfectly habitable, will be able to renew installations and bathrooms, with a general income band. It is a unique opportunity to acquire one of the last palaus / historical museums of the city and to project-hi a reform according to a personal project to make it one of the most exclusive owners of Girona. Trobareu more information and links to the web: palausalieti. blogspot. com . Sale price: € 2,100,000 . . V3269 GIRONA BARRI VELL. Le Palau Salieti (ou aussi la maison Audouard) est un hôtel particulier du XIVe siècle, rénové en 1911 par Rafael Masó et rénové par Coronel Weowedowsky, (propriétaire, fondateur et architecte de Castell del Cap Roig, a Calella de Palafrugell) per encàrrec des propriétaires actuels, Il fait partie de l´inventaire du patrimoine architectural de la Catalogne. Le sol noble du palau, plus de 400 m², plus un jardin de style catalogue romantique de 240 m² est commercialisé. Cet étage est divisé en un habitat entièrement réformé, actuellement loué à une entreprise touristique, avec une entrée indépendante et séparée de la pièce principale. Le reste est l’habitat principal avec le jardin du seu et le magatzem avec la place d’aparcament. Il se compose de 3 chambres doubles, grandes et 3 salles de bains, cuisine moderniste, hall d´entrée, despatx / bibliothèque avec centenaris vitralls, salle noble de 6,5 m. d’alçada avec altell et grande xemeneia, distributeur, vendeur, galerie enviée, salon avec xemeneia et jardin catalogue, sur hi a un porxo, un garatge et un magatzem. Il compta avec des finitions originales et, mal pour être parfaitement habitable, il sera possible de renouveler les installations et salles de bains, à un groupe de revenus général. C´est une occasion unique d´acquérir l´un des derniers palaus / musées historiques de la ville et de projeter une réforme selon un projet personnel pour en faire l´un des propriétaires les plus exclusifs de Gérone. Trobareu plus d´informations et des liens vers le Web: palausalieti. blogspot. com. Prix ​​de vente: 2.100.000 € Show more

Features

Main Info

Single room count: 3
Bathroom count: 3
Built area: 424

Certificates

Consumption:
E
163 KW h/m² Emission: E 43 Kg CO₂/m²

Qualities

Air conditioning
Elevator
Heating

Location

Contact the advertiser