Residencial en Centro - Mendibil - Santiago

€ 424 900
Calle Kostorbe Alde, 20304 Irún (Guipúzcoa), España
105 Views
  • Plot
  • Buy
  • Ref: 2131

Description

EXCLUSIVA MOLDATU. IRUN, KOSTORBE, ZONA SANTIAGO. Tenemos este terreno URBANO en venta para ti con POSIBILIDAD de construir EDIFICIO RESIDENCIAL BI ...FAMILIAR para dos familias. Es la parcela Nº5 del plano del anuncio. EDIFICABILIDAD: Parcela nº5 de 475 m2 de uso residencial bifamiliar (2 viviendas). PERFIL DE EDIFICACIÓN: Sótano (S), planta baja de 136,13 m2 (PB), primera planta de 136,13 m2 (1P) y bajo cubierta de 63,45 m2 (BC). El aprovechamiento bajo rasante es de una única planta y con una superficie de ocupación máxima coincidente con la edificación, es decir, ciento treinta y seis metros y trece decímetros cuadrados. Si deseas más información llámanos al 661875785 o puedes visitarnos en nuestra oficina situada en la Plaza Alcalde José Ramón Aguirreche 1 (Irún), detrás del casino de Irún. ////////////////////// ESKLUSIBA MOLDATU. IRUN, KOSTORBE, SANTIAGO ZONALDEA. Ondorengo LURSAIL URBANOA daukagu salgai zuretzako, ETXE BIFAMILIAR bat eraikitzeko AUKERAREKIN bi familirentzat. Planoko 5 zenbakidun lursaila da. ERAIKIGARRITASUNA: 475 m2 bizitoki moduan bifamiliar bat egiteko (bi etxebizitza). ERAIKI DAITEKEEN PERFILA: Sotoa (S), 136,13 m2-ko beheko solairua (PB), 136,13 m2-ko lehen solairua (1P) eta 63,45 m2-ko teilatupekoa (BC). Lur arraseko erabilgarritasuna planta batekoa da eta okupatu daitekeen azalera maximoa eraikigarritasunaren berdina da, hau da, ehun eta hogeita hamasei metro eta hamahiru dezimetro karratukoa. Informazio gehiago behar baduzu dei gaitzazu 661875785 telefonora edo bisitatu gaitzazu Jose Ramon Agirretxe Alkate Jauna plaza 1-an daukagun bulegoan (Irunen), Irungo kasinoaren atzean. Show more

Features

Main Info

Land area: 475

Location

Contact the advertiser